Knowledge make you sexier

  • Beauty is in the eyes of the beholder (I.K)

    September 6, 2019 by

    Một tháng vừa qua có lẽ là khoảng thời gian xuất hiện những biến cố vượt khỏi khả năng kiểm soát của mình. Thừa nhận mà nói, mình đã điên cuồng ghen tị với phần lại của thế giới, thậm chí là cả với mấy đứa nhóc ở nhà. Đơn giản vì chúng nó cứ… Read more

View all posts

Nhẹ nhàng lưu dấu bước chân tôi

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: